Article Details 

Kortfattat om dröjsmålsränta

Artiklen skrevs: September 13, 2011 07:24:41 PM
Författare: Pierre
Category: Ekonomi

Företagare som sysslar med fakturering och säljer mot faktura har garanterat stött på kunder som inte betalar. I detta fall har säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta. Man kan säga att det är en sorts straffränta – betalas inte fakturan i tid får kunden betala en sorts straffavgift. Denna artikel kommer kortfattat behandla hur dröjsmålsränta ska avtalas, vad för lagar som gäller och hur man ska fakturera dröjsmålsräntan.

När utgår dröjsmålsränta?

När en säljare ställer ut en faktura brukar fakturan innehålla ett förfallodatum, alltså sista datumet som fakturan ska vara betald på. Dröjsmålsränta utgår från förfallodagen, men om fakturan inte innehåller ett i förväg bestämt förfallodatum säger räntelagen att dröjsmålsränta ska utgå från den dag som infaller 30 dagar efter att krav skickats, om kravbrevet innehåller en varning om att dröjsmålsränta kommer utgå ifall kravet ej betalas i tid.

Vanligtvis brukar dock säljarens faktura alltid innehålla förfallodag, vilket gör att dröjsmålsräntan utgår om fakturan inte betalas i tid, punkt slut. Det gör att det heller inte kan uppstå onödigt tjafs och problem kring faktureringen och dröjsmålsräntan, varför en faktura alltid bör innehålla förfallodatum.

Hur stor är dröjsmålsräntan?

Dröjsmålsräntan är bestämd i räntelagen. Räntan är satt så att den inte är så låg att gäldenären ska känna att det inte spelar någon roll att betala fakturan i tid, den ska också vara hög nog så att borgenären ska få kompensation för olägenheter som kan uppkomma i samband med att borgenären inte fått betalt i tid. Enligt räntelagen ska dröjsmålsränta utgå med referensränta plus åtta procentenheter.

Dock finns möjlighet att avtala om en högre dröjsmålsränta. Detta bör göras i samband med köp, i försäljningsavtalet. Vid fakturering bör man också tänka på detta – du bör även nämna i det finstilta på din faktura att dröjsmålsränta utgår med x %, där x är den i försäljningsavtalet avtalade summan. Dock bör du tänka på att inte överdriva – om du sätter en dröjsmålsränta på säg 75% finns det risk att kunden vägrar betala den med hänvisning till ocker. Sätt en rimlig dröjsmålsränta (eller låt referensräntan vara kvar) och glöm inte bort att fakturera kunderna som är sena med betalning!

Röster
You must be logged in to leave a rating.
Average rating: (0 votes)
Kommentarer på artiklen

Ingen kommentar har skrivits till artiklen


You must be logged in to leave a rating.